FAQ

Info om understellsbehandling:

Funker utrolig bra på gamle biler
Det er mulig å holde rusten i sjakk selv på biler som kommer inn med store rustangrep. Vi har mange eksempler på at levetiden på gamle biler kan forlenges med mange år ved bruk av oljebehandling.

Behandlingen tar ofte bare en time
Personbiler / stasjonsvogner behandles normalt på en time. Større biler ca 1,5t. Vi har kaffe, lesestoff og aviser på venterommet.

Effektiviteten sørger for god pris
Vi sparer mye, både prismessig og tidsmessig fordi vi ikke bruker vann til rengjøring men kraftig trykkluft. Dette er mer enn bra nok så lenge vi bruker olje. Skulle vi brukt stoffer med løsemidler og som stivner, måtte vi ha steamet bilen med vann, og deretter tørket den i lang tid fordi vann har blir presset inn med høytrykk. Biler som er våte pga. regnvær er mye enklere å tørke, og gjøres kontinuerlig før behandling ved behov.

Kjempesuksess rundt i landet
Vestfold Antirust, Oslo Antirust AS, Buskerud Antirust AS, Grenland Antirust AS og Funderud Antirust i Østfold, benytter samme metode og produkter. Vi har tilsammen behandlet titusenvis av biler de siste årene for fornøyde kunder.

Olje kan ikke sprekke eller flasse
Olja er meget godt egnet både som rusthindrende middel påført før det har begynt å ruste. men også som ruststoppende middel når den påføres rustne flater. Årsaken er at olja aldri vil sprekke opp eller flasse av. Så lenge det er en oljefilm på flaten, enten den er rusten eller ikke, vil det ikke ruste under olje. Den vil krype og penetrere til bunns i problemet og sørge for at det ikke kommer luft og fuktighet til metallet.


 

Svar på ofte stilte spørsmål (FAQ)

Hva er fordelene?

Den største fordelen er den fantastiske effektiviteten. Rust som er den vanligste årsaken til at biler kasseres, vil ikke lenger være noe problem, og bilen kan gå tilnærmet uendelig med bare å skifte slitedeler. Husk: Å skifte slitedeler er billig i forhold til å skifte bil!

Hva er ulempene?

Siden oljen ikke tørker, vil den være mer utsatt for mekanisk slitasje enn tradisjonelle midler for understellsbehandling og må derfor påføres oftere.

Er det mulig å stoppe rust?

Forutsetningen for å stoppe rust, er på en eller annen måte å holde vann og/eller luft unna stålet. For å kunne klare det, må middelet være tynt nok til å gjennomtrenge (penetrere) rustporene. Et løsemiddelbasert middel er vanligvis tynt rett etter på føring og gjennomtrengingen av rustporene starter. Etter hvert som løsemiddelet fordamper, blir middelet seigere og penetreringen går tregere og stopper opp før alle rustporene er skikkelig penetrert av middelet. Rustprosessen vil nå stoppe opp utenifra, mens rustprosessen fortsetter inni rustporene hvor det fortsatt er fuktighet og luft nok.

Nå skjer det samme som svært mange bileiere har erfart med lakkrustflekker: Etter kortere eller lengre tid vil den innvendige rustprosessen ha kommet så langt at det påførte middelet flasser av og rustprosessen skyter fart igjen. Hvis man isteden påfører lanolinolje uten løsemidler, vil alle rustporene gjennomtrenges og rustprosessen stopper opp.

En annen måte å stoppe rustprosessen på er å påføre understellsbehandllingsolje i tilstrekkelig mengde. Denne oljen tørker ikke i det hele tatt og dette har naturlig nok både fordeler og ulemper.

Hvordan gjøres understellsbehandling med lanolinolje?

Etter en tørr reingjøring av bilunderstellet med trykkluft og skraping, sprøytes hjulkasser og hele understellet med en spesialolje,  Lanolinolje. Deretter sprøytes hulrommene: bak innerskjermene, hjulopphenget, fremre og bakre rammevanger, kanalene, dørene, koffertlokket, hulrommet over de bakre hjulkassene i tillegg til mindre hulrom og spesialiteter for hver bilmodell.

Hva skiller understellsbehandling med olje fra andre metoder?

Tradisjonell understellsbehandling bruker midler som inneholder 40-60 % White spirit som løsemiddel. Etter at middelet er påført fordamper løsemiddelet og basisen sitter igjen på overflaten. For at resultatet skal bli bra, er det avgjørende at overflaten er tørr, rein og rustfri. Ved understellsbehandling med lanolinolje fuktes derimot understellet med olje, om det er noe støv igjen på understellet, er det bare en fordel, så lenge det ikke er mer enn at olja fukter støvet og kommer helt inn til metallet. Støvet vil nå binde oljen og øke slitestyrken. Rust på metallet vil gjennomtrenges av olje og er ikke til hinder for en fullgod behandling.

At understellet er tørt er imidlertid viktig, selv også ved understellsbehandling med olje. Ved regnvær må derfor understellet tørkes før behandling. Dette utfører vi raskt ved hjelp av meget kraftig tørkeutstyr før selve behandlingen starter. Siden oljen verken tørker eller herder kan bilen kjøres i regnvær rett etter behandlingen.